Porovnání internetových obchodů

Pravidla pro uživatele

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU S KONCOVÝM UŽIVATELEM, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT TYTO STRÁNKY NEBO POUŽÍVAT NAŠE SLUŽBY.
Používáním našich stránek či ostatních služeb souhlasíte s touto smlouvou. Pokud s touto smlouvou nesouhlasíte, nesmíte používat naše stránky ani ostatní služby.
Vyhrazujeme si právo kdykoliv upravit, změnit nebo aktualizovat tuto smlouvu a Vy souhlasíte s takovými úpravami, změnami nebo aktualizacemi, jakmile budou k dispozici na našich stránkách.

1. Vysvětlení hodnocení

"Hodnoceno zákazníky" odráží zpracované reakce skutečných zákazníků, dotazovaných na ohodnocení obchodu přímo při nákupu v daném internetovém obchodu. Jako takové jsou tyto informace vhodné pro ty, kteří plánují nákup v daném obchodu, ale i přesto nezaručují shodnou úroveň nákupu při další transakci.

Všechna ostatní hodnocení odráží zpracované reakce ostatních uživatelů taxa.cz. Ani tato hodnocení nezaručují shodnou úroveň nákupu při další transakci.

Spolupracující obchodníci a případné třetí strany nám mohou platit za propagaci jejich zboží a služeb na našich stránkách nebo za objednání průzkumu, ale v žádném případě jakákoliv taková platba neovlivňuje hodnocení obchodu tvořené zákazníky a uživateli.

Uživatelé souhlasí s tím, že nebudou provádět žádné akce za účelem zmanipulování hodnocení ani akce poškozující integritu a přesnost hodnocení obchodů.

2. Názory na obchod

Názory na obchod na našich stránkách jsou komentáře skutečných zákazníků, dotazovaných na ohodnocení obchodu přímo při nákupu v daném internetovém obchodu, a dále komentáře ostatních uživatelů, kteří se rozhodli ohodnotit obchod. Jako takové jsou tyto informace vhodné pro ty, kteří plánují nákup v daném obchodu, ale nijak nezaručují shodnou úroveň nákupu při další transakci.

Spolupracující obchodníci a případné třetí strany nám mohou platit za propagaci jejich zboží a služeb na našich stránkách nebo za objednání průzkumu, ale v žádném případě jakákoliv taková platba neovlivňuje komentáře napsané zákazníky a uživateli.

Uživatelé souhlasí s tím, že nebudou provádět žádné akce za účelem zmanipulování hodnocení ani akce poškozující integritu a přesnost názorů na obchody.
Dále uživatelé souhlasí, že nebudou uvádět žádné nepravdivé informace, útoky na osoby či etnika, osobní informace, jako jsou čísla platebních karet apod., informace odporující zákonům nebo jiný nevhodný obsah týkající se ostatních uživatelů. Vložením názoru na obchod pisatel potvrzuje, že je názor založen na vlastní zkušenosti s hodnoceným obchodem, a souhlasí s odpovědností za obsah svého komentáře. TAXA si vyhrazuje právo na odstranění či změnu komentářů porušujících tato pravidla nebo komentářů odporujících zákonům či dobrým mravům.

3. Právní odpovědnost

TAXA neodpovídá za jakékoliv akce podniknuté (ať již zcela, či částečně) na základě informací, uvedených na stránkách taxa.cz, ani za jakékoliv případné škody způsobené transakcemi s obchodníky a nebo třetí stranou uvedenými na taxa.cz. Informace, služby, zboží a materiály obsažené na těchto stránkách nebo dostupné přes naše služby včetně všech textů, obrázků a odkazů jsou poskytovány tak, jak jsou, a TAXA neručí za jejich funkčnost.

TAXA také nemůže ověřovat všechny informace poskytované obchodníky a při sběru a poskytování takového množství informací mohou vzniknout chyby, za které TAXA neručí. TAXA nezaručuje, že jsou informace, dostupné na stránkách taxa.cz, vždy přesné, kompletní nebo aktuální, a nemůže být činěna odpovědnou za poskytnutí nepřesných či zavádějících informací o ceně, popisu, dostupnosti, nabídce související s kteroukoliv službou nebo zbožím zobrazenou na stránkách taxa.cz. Dále, vzhledem k dynamické povaze internetového nakupování, všechny informace uvedené na stránkách taxa.cz se mohou měnit bez předchozího upozornění.

4. Ochrana osobních údajů

TAXA zaručuje všem uživatelům serveru ochranu jejich osobních údajů.
TAXA nesbírá žádné osobní údaje, které jí uživatelé sami dobrovolně neposkytnou (a to zejména při registraci).

5. Autorské právo a Ochranné známky

Copyright © 2007 TAXA. Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu taxa.cz je bez písemného souhlasu TAXA zakázáno.
Není také povolena jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na těchto stránkách, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Loga a Ochranné značky jsou na stránkách taxa.cz užívány tak, aby v žádném případě nebylo poškozováno dobré jméno jejich vlastníků. Některé prvky zobrazované na taxa.cz mohou být autorským dílem třetích osob.

Tato smlouva s koncovým uživatelem byla naposledy upravena 16.11.2007.